Instalace bezdotykového zapalování VAPE MZ04
a regulátoru dobíjení R04

Duben 2006

Poté, co mne na dalekých cestách dvakrát zradily kondenzátory zapalovací soustavy, rozhodl jsem se pro instalaci modernějšího bezdotykového zapalování, které - mimo jiné - tímto neduhem netrpí. A protože stáří dobíjecí soustavy bylo více či méně shodné s věkem motocyklu, a jeho stav nebyl 100%, vzal jsem to při jednom i s novým regulátorem dobíjení. Komponenty jsem si objednal na dobírku přímo ve Vape, vše jsem měl do třetího dne doma za přijatelných 100 Kč dobírky.


VAPE MZ04

Slouží jako výměnná sada zapalování namísto původní kladívkové soustavy. Nahrazuje vačkový hřídel, základní desku s kladívky, kondenzátory a indukční cívky.

Montáž: je zcela bezproblémová při dodržení přiloženého návodu; pouze šroub, který fixuje vačkový hřídel, nelze pro zajištění vrtulky Vape použít - je příliš dlouhý.

Nejprve jsem pouze zkoušel, zda mi při prošlapování budou svíčky dávat jiskru. Něco málo tam bylo, takže jsem motocykl připravil k oživení a bez potíží nastartoval. První dojmy - ne zcela vyrovnaný volnoběh. Ne snad, že by motor vynechával, ale na první poslech tam něco nebylo v pořádku. První kilometry jsem projížděl spokojeně až do chvíle, kdy jsem se pokusil po vypnutí motoru znovu nastartovat. Nic! Mohl jsem na té páce tancovat třeba čardáš, ale motor neožil a nezbylo, než ho roztlačit. Studený motor chytil bez problémů, teplý pouze roztlačením.
Po kontrole vzdálenosti vrtulky od snímače v pozici, kdy je maximální poloměr vrtulky ve středu snímače, jsem dospěl k hodnotě 0,6 (resp. 0,7)mm - takže nejen mimo předepsanou toleranci 0,4±0,1 mm, ale i excentrická vrtulka. Celou základovou desku jsem sundal, odmontoval snímač (aby se nepoškodil) a základnu snímače jsem přiohnul kýženým směrem. Znovu jsem namontoval a tentokrrát už byla vzdálenost v tolerancích (0,3 resp. 0,4 mm).

Startování se tím vyřešilo, ale chod motoru v nízkých otáčkách stále nebyl zcela podle mých představ. Ačkoliv výrobce uvádí předstih zapalování jako konstrukčně stanovený podle požadavků motoru a nenastavitelný, pro klid v duši jsem jej zkontroloval. Ve chvíli, kdy maximální průměr vrtulky míjí střed snímače, jsem u obou válců naměřil přesně 8 mm. To bylo skutečně příliš. V pozici 3 mm před horní úvratí jsem tedy vyvrtal nové díry do základové desky, dotáhl a znovu ověřil - tentokrát už bylo vše v pořádku.

Další jízda přinesla do mé tváře velice spokojený výraz: startování perfektní, chod v nízkých otáčkách také bezchybný, ale zapalování přestalo pracovat v otáčkách nad 4.000 ot/min. Pokud jsem v té chvíli vypnul světla, znovu ožilo až do cca. 4700 ot/min, ale tam se znovu odmlčelo. Automaticky jsem koupil novou baterii a namontoval ji - beze změny. Začal jsem tedy měřit:

--> tedy žádný závažný problém.

Po vyčerpání všech logických kroků jsem se tedy telefonicky obrátil přímo na technickou podporu ve Vape, resp. na p. ing. Vrbku. Mimo jiné jsem pochytil, že indukční snímač zapalování, umístěný na alternátoru, je navržen tak, aby jeho pole pracovalo spolu s magnetickým polem alternátoru. Tím pádem, čím silnější je pole alternátoru (otáčky, zátěž), tím silnější je i pole snímače a tím kvalitnější je pak jiskra na svíčce. Ale pokud je magnetické pole alternátoru v opačném smyslu než pole snímače, dochází k obrácenému jevu: s rostoucím polem alternátoru (otáčky, zátěž) slábne pole snímače.

Smysl magnetického pole alternátoru je jednoznačně určen jeho buzením, tedy zapojením uhlíků. Jelikož charakter závady přesně spadal do uvedeného popisu, stačilo zaměnit mezi sebou kabely vedoucí na uhlíky a vše bylo v pořádku. Jelikož jsem dříve jezdil s kladívkovým zapalováním, nikdy jsem si trvale obrácené polarity nevšiml - dobíjení tím není ovlivněno a kladívkové zapalování také ne.

Na co si tedy dát pozor:

REGULÁTOR R04

...bude doplněno...